ದಂತ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಪೀಸ್

ಡೆಂಟಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಪೀಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಹೆಲ್ಡ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಕೊಳೆತ ಕಡಿತ, ಹೊಳಪು, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸ್ಥೆಸಿಸ್ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.1-28 ನ 236 ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ